За храма:

Храм "Св. Мчца Параскева" е строен в продължение на 12 години и е завършен през 1930 година. Патрон на храма е света вмчца Параскева, която отстоява вярата си в Христа до мъченическа смърт в 303 година. Петпрестолна църква е с особено интересна архитектура и оригинална пространствена композиция. Храмът се отличава с прекрасната си акустика и красивата дърворезба на иконостаса.

Грамота:
  Нотариален акт - стр.1:
 Нотариален акт - стр.2: